Modelbrieven in de categorie "Diverse"

Zwangerschapsverlof
gepost op 21 Maart 2007, om 15:40 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Zwangerschapsverlof Geachte heer, mevrouw, In de periode van ... tot ..... genoot ik zwangerschapsverlof/bevallingsverlof. Tegelijkertijd was er een schoolvakantie. Derhalve is sprake van samenloop van zwangerschapsverlof/bevallingsverlof met vakantieverlof, zijnde .... vakantiedagen. Onder verwijzing naar de rechtspraak die in de media ruim aandacht heeft gekregen (onder meer de uitspraken in hoger beroep van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden en Utrecht)... Lees meer >>
Ziekte van kind
gepost op 21 Maart 2007, om 15:39 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Geachte ouder(s)/verzorger(s), Met deze brief willen wij uw aandacht vragen voor het volgende : Onze dochter Marjolein uit klas 1F heeft ........., een vorm van ...... ........ is geen besmettelijke ziekte.Het betekent echter wel dat Marjolein behandeld wordt met medicijnen die .......................... Ten gevolge van die medicijnen neemt haar afweer sterk af en is zij extra vatbaar voor allerlei ziektes.Het is voor Marjolein het beste dat zij, als het enigszins... Lees meer >>
Welkom
gepost op 21 Maart 2007, om 15:38 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Geachte mevrouw, mijnheer, U maakte een afspraak met het Instituut. Wij zijn een wat bijzonder instituut en wij willen u daarom uitleggen wie wij zijn en wat u van ons kunt verwachten. Het Instituut voor Chronisch Vermoeidheid is opgericht door de stichting Stofwisseling en Gedrag. De naam van deze stichting spreekt voor zich. Als u bij ons komt zoeken wij samen met u naar de ernst en de oorzaak van uw klachten. Verdere uitleg van de activiteiten ....... U... Lees meer >>
Vrijwilliger
gepost op 21 Maart 2007, om 15:37 door adminflex in Diverse | 105 Reacties.
Modelovereenkomst ten behoeve van vrijwilligerswerk (algemeen) De stichting .................................................................................................................................................... vertegenwoordigd door .................................................................................................................................. en (de vrijwilliger)... Lees meer >>
Volmacht
gepost op 21 Maart 2007, om 15:37 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
VOLMACHT Hierbij stelt voor-naam1, wonende te plaats, geboren op ............te ,............ voor- naam2, wonende te plaats2, geboren op ................. te ...... aan als gevolmachtigde. voor naam2 krijgt de volledige zeggenschap om namens en in plaats van voor naam1 op te treden. Deze volmacht geldt voor alle handelingen, inclusief het afsluiten van een lening. Uitgezonderd hiervan is het... Lees meer >>
Verzorgingscontract
gepost op 21 Maart 2007, om 15:32 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Verzorgingscontract Ondergetekenden, de heer/mevrouw .................................................... (naam en voornamen voluit), wonende................................................................................ (straatnaam en huisnummer, postcode, woonplaats), verder te noemen partij 1, en de heer/mevrouw ............................... ............................(naam en voornamen voluit), verder te noemen partij 2, wonende... Lees meer >>
Verzoek school
gepost op 21 Maart 2007, om 15:31 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Geachte Meneer De Grave, Door middel van deze brief wil ik u vragen mee te werken aan een interview over uw werk. Mijn naam is Marjolein van de Graaf en ik zit in 2 Mavo van de Christelijke Scholengemeenschap Blikzicht in Sneek. Momenteel zijn we met onze klas bezig met het project "Gezondheid". Één van de opdrachten binnen dit project is het om een interview af te nemen met iemand die in de gezondheidssector werkt. Aangezien het werken in een verpleeghuis mij erg... Lees meer >>
Verzoek kwartje
gepost op 21 Maart 2007, om 15:30 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Geachte heer Balkenende, Uw kabinet wil vanaf 2004 het 'kwartje van Kok' teruggeven aan de automobilist. Dus ook aan mij. Ik zit daar niet op te wachten. Als autorijden goedkoper wordt, komen er méér auto's op de weg en dus méér files. Ook neemt de uitstoot van stoffen die het klimaat veranderen toe. Al die kwartjes kunt u veel beter besteden aan verbetering van het openbaar vervoer en aan voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Want daarvoor is extra geld hard... Lees meer >>
Verzoek betaling
gepost op 21 Maart 2007, om 15:29 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
V erzoek betaling factuur opleiding Betreft: betaling factuur opleiding Geachte heer, mevrouw, Hierbij stuur ik u de factuur van het onderdeel ...... van de opleiding die ik volg in het kader van ....... De opleiding bestaat uit .... delen, waarvan dit het .... onderdeel is.Wilt u voor de betaling hiervan zorgdragen? Ik verleen u hiervoor een directe machtiging. De achtergrond van het opleidingstraject vindt u in de rapportage d.d. {datum} van ...... Hierin worden... Lees meer >>
Verkoopsbrief
gepost op 21 Maart 2007, om 15:29 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Een volledig kerstpakket met onbeperkt houdbare sfeer De feestdagen vieren in stijl? Smaakvol genieten met familie en vrienden? Wie wil dat niet! Eerst gezellig samen aan de koffie met overheerlijk en exclusief kerstgebak. Vervolgens feestelijk borrelen met versgebakken banketbakkerszoutjes. En als slotakkoord van de kerst- of nieuwjaarsdis een heerlijk dessert in de vorm van een prachtig afgewerkt taartje of een royale pudding om tot besluit nog lekker na te genieten bij een kopje... Lees meer >>
Verhuisbrief
gepost op 21 Maart 2007, om 15:28 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Zakelijk verhuisbericht Betreft: zakelijke verhuizing Geachte heer, mevrouw, Hierbij deel ik u mee dat mijn bedrijf {naam bedrijf} per {datum} verhuist. Het nieuwe adres wordt:{naam bedrijf}{straat en huisnummer}{postcode en plaats}{telefoonnummer nieuw adres} Het huidige adres treft u aan onderaan deze brief. Graag continueer ik onze prettige zakelijke relatie vanaf het nieuwe adres. U bent van harte welkom om vanaf... Lees meer >>
Verbouwing
gepost op 21 Maart 2007, om 15:27 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Verbouwingsovereenkomst 1998Volgens het model opgesteld door de 'vereniging eigen huis' en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), met de mogelijkheid van toepassing van de VerBOUWgarantie .Opdrachtgever en aannemerNaam: Naam: Adres: Adres: Postcode: Woonplaats: Postcode: Woonplaats: Tel: Tel:hierna te noemen "opdrachtgever" hierna te noemen "aannemer"zijn het volgende overeengekomen:1. Opdrachtgever geeft opdracht aan aannemer om... Lees meer >>
Veiligheidsverslag 2
gepost op 21 Maart 2007, om 15:26 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het Veiligheidsverslag `02/'03 van onze school. Hierin kunt u lezen wat we dit jaar heb- ben ondernomen om optimale veiligheid van onze leer - lingen te bereiken. Een van de activiteiten binnen ons schoolveiligheidsbeleid is een jaarlijkse inspectie an de accommodatie. Volgens verwachting zijn er ook dit jaar zaken aan het licht gekomen die voor verbetering vatbaar zijn. Zoals u ziet hebben we voor diverse knelpunten inmiddels zelf een... Lees meer >>
Veiligheidsverslag
gepost op 21 Maart 2007, om 15:25 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Beste collega, Ook het afgelopen jaar hebben we weer alles in het werk gesteld om onze school een veilige school te laten zijn. Je herinnert je ongetwijfeld nog de ontruimingsoefening en de veiligheidsinspectie die we hebben uitgevoerd. Dit jaar hebben teamleden en ouders weer allerlei suggesties gedaan om bepaalde zaken anders te organi - seren of in te richten. In het Veiligheidsverslag `02/'03 lees je wat er allemaal aan het licht gekomen is en wat daarmee is gedaan. Ongelukken en... Lees meer >>
Vakantiedagen
gepost op 21 Maart 2007, om 15:25 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
De ervaring leert dat de meeste mensen hun vakantie in de periode van half juli tot half augustus opnemen. Ons bedrijf is gedurende die periode dan ook gesloten. Om onze klanten een zo goed mogelijke service te verlenen, hebben wij besloten dat wij vanaf nu ook gedurende de genoemde periode open zijn. Dat betekent dat er gedurende die periode altijd twee mensen in ons bedrijf aanwezig moeten zijn. Wij verzoeken u uw vakantie in een andere dan de genoemde... Lees meer >>
Uitnodiging sollicitatie
gepost op 21 Maart 2007, om 15:24 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Mevrouw A. Jansen Pietersenpad 28 2229 AA Leiderdorp Leiden, 2 augustus Geachte mevrouw Jansen, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar de functie van drukker nodigen wij u uit voor een sollicitatiegesprek op maandag 10 augustus a.s. om 9.00 uur in onze drukkerij.  U heeft een gesprek met Peter Kromhout (chef drukkerij) en ondergetekende. Het gesprek zal ongeveer 45 minuten duren. Wilt u uw diploma's meenemen? Mocht de datum of het... Lees meer >>
Uitnodiging beurs
gepost op 21 Maart 2007, om 15:23 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Uitnodiging Bedrijfsevenement Betreft: uitnodiging {beurs/evenement} Beste heer, mevrouw, Het doet me veel plezier u te mogen uitnodigen voor de {beurs/evenement}. Wij hebben daar een eigen stand en organiseren {datum} een speciale middag voor onze klanten met aansluitend een diner.We verzorgen voor u een interessant programma, waarin we u geheel op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen op {vakgebied}. We laten u daarbij ook graag kennis maken... Lees meer >>
Uitnodiging afwijzen
gepost op 21 Maart 2007, om 15:22 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Beste Anton, We waren erg blij een uitnodiging voor je huwelijk met Lisa te krijgen. Helaas kunnen we die dag niet komen, omdat we rond die datum een paar weken op vakantie in Italië zijn. We vinden het echt jammer dat we er niet bij kunnen zijn, maar wensen jullie natuurlijk een prachtige dag toe. Als we weer terug zijn van vakantie, komen we snel een keer bij jullie langs. Alle goeds toegewenst van Anna en John   Lees meer >>
Uitnodiging aannemen
gepost op 21 Maart 2007, om 15:22 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Beste Pieter, We vinden het erg fijn dat we een uitnodiging van je hebben gekregen om bij de opening van je nieuwe bedrijf aanwezig te zijn. Natuurlijk zijn we er graag bij om deze mijlpaal in je leven met je mee te vieren. We kijken met veel plezier uit naar 17 juli. Tot dan. Groeten van Alice en Kees Lees meer >>
Uitnodiging
gepost op 21 Maart 2007, om 15:21 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.
Beste buren, Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de eerste huizen in onze buurt werden gebouwd. De 'Singelwijk' werd een feit. Om dat te vieren houden we zaterdag 15 juni een buurtfeest.  U bent hierbij van harte uitgenodigd om mee te delen in de feestvreugde: vanaf 19.00 uur in het buurthuis 'De blauwe vis'. Met vriendelijke groeten, Het buurtcomité Lees meer >>

Bezoek ook eens:


Prijzen vergelijken dakwerkers
(dakwerken-prijzenvergelijken.be)

Prijs beveiligingen
(prijs-beveiligingen.be)

De beste warmtepompen
(prijzen-warmtepomp.nl)