Zwangerschapsverlof
gepost op 21 Maart 2007, om 15:40 door adminflex in Diverse | 0 Reacties.

Zwangerschapsverlof

Geachte heer, mevrouw,

In de periode van ... tot ..... genoot ik
zwangerschapsverlof/bevallingsverlof.
Tegelijkertijd was er een schoolvakantie.
Derhalve is sprake van samenloop van zwangerschapsverlof/bevallingsverlof
met vakantieverlof, zijnde .... vakantiedagen.
Onder verwijzing naar de rechtspraak die in de media ruim aandacht heeft
gekregen (onder meer de uitspraken in hoger beroep van de
arrondissementsrechtbank Leeuwarden en Utrecht) deel ik u mede dat ik
aanspraak maak op compensatie van de vakantiedagen die samenvielen met
zwangerschapsverlof/bevallingsverlof.
Dit is een mededeling in de zin van Art. 3 317 lid 1 BW.

Ik verzoek u mij de te compenseren vakantiedagen per omgaande toe te kennen.

Het opnemen van die te verlenen vakantiedagen zal uiteraard in onderling
overleg dienen te geschieden.Hoogachtend,Bezoek ook eens:


Goedkoopste incassobureaus
(incassobureau-kosten.nl)

Prijzen betonwerken
(betonprijzen.be)

Tuinaanleg - vergelijken
(vergelijken-tuinaanleggers.be)