Aanbetaling 2
gepost op 20 Maart 2007, om 14:58 door Flex in Aanbetalingen | 0 Reacties.

Geachte heer, mevrouw,

Op 16.12.2003 bestelde ik bij u een parketvloer.

Afgesproken is dat u het product op 15.02.2004 zou leveren.
Dit is echter niet gebeurd.

Aangezien de leverdatum exact is overeengekomen, bent u bij overschrijding van deze datum in verzuim. Ik deel u daarom mede dat ik geen belangstelling meer heb in de zaak.

Hierbij ontbind ik dan ook de overeenkomst. Ik verzoek u mijn EURO 2.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de levertijd, terug te betalen door overmaking op rekeningnummer 12345678, ten name van Eigenaar te Rotterdam.

Daarnaast stel ik u aansprakelijk voor Kosten voor het nietleveren zijnde EURO 150,--.

Ik verzoek u de overmaking binnen twee weken te verrichten en schriftelijk te reageren op mijn brief.

Hoogachtend,


Bezoek ook eens:


Prijzen omheiningen
(omheiningen-prijzen.be)


(hovenier-prijs.be)

Injecteren
(injecteren.be)